BES logo

PORTSYSTEMER

Bygg og energisystemer - leddheiseporter

LEDDHEISEPORTER

For å ivareta "skallsikring/tett bygg" og for å hindre varmetap eller at kald luft slipper inn i bygget, benyttes isolerte porter. I et lastesystem er det vanlig med isolert leddheisport som går i skinner over portåpningen.

Leddheisportene leveres med eller uten motor, vinduer og med skinne-/løftesystem tilpasset bygning og takhøyde.

 

 

Lavløft

Portskinne som tillater minst høyde-forskjell fra overkant av portåpningen til taket eller andre hindringer. Den laveste konstruksjonen er 200 mm.

OH = 200/500 mm
L = H + 660 mm
VS/HS = 160 mm
    (385 mm på motorside)
Bygg og energisystemer - Lavløft
Bygg og energisystemer - Tegning lavløft

 

 

STANDARDLØFT

Benyttes der hvor høyden til tak/ hindring er ca. 400 til 500 mm.

OH = 410/500 mm
L = H + 490 mm
VS/HS = 125 mm
    (375 mm på motorside)
Bygg og energisystemer - Høyløft
Bygg og energisystemer - Tegning høyløft

 

 

HØYLØFT

Denne varianten brukes når porten skal gå så høyt som mulig før den knekker inn i bygget, og det ikke er plass til vertikalløft.

OH = 410/500 mm
L = Varierer med OH
VS/HS = 125 mm
    (375 mm på motorside)
Bygg og energisystemer - Høyløft
Bygg og energisystemer - Tegning høyløft

 

 

VERTIKAL-LØFT

Der hvor høyden til tak er ca. 300 mm høyere en portens høyde kan skinne-konstruksjonen gå langs veggen til tak. Porten knekker da ikke inn i bygget.

OH = Portens høyde + 300 mm
L = 400 / 450 mm
VS/HS = 125 mm
    (375 mm på motorside)
Bygg og energisystemer - Lavløft
Bygg og energisystemer - Tegning lavløft

Tegnforklaring

B x H = Bredde x høyde ( lysmål)
OH = Overhøyde (høyde over lysåpning (H) f.eks. til tak
L = Lengde på porten horisontalt inn i bygget
VS/HS   Sidekarmens byggemål