BES logo

PORTSYSTEMER

RACERPORTER

Bygg og energisystemer - racerport SRE

SRE

Bygg og energisystemer - racerport SRSE

SRSE

Bygg og energisystemer - racerpor SRS

SRS

 
Port type SRE SRSE SRS
Montasjested Innvendig Innvendig Innvendig
Maksimal portbredde 3000 mm 4000 mm 5000 mm
Maksimal porthøyde 3000 mm 5000 mm 5000 mm
Åpningshastighet 1,0 m/sekund 0,9 m/sekund. maks 2,0m/sekund 0,7 m/sekund. maks 2,0m/sekund
Lukkehastighet 1,0 m/sekund 0,9 m/sekund 0,7 m/sekund
Portblad kvalitet 1,0 mm armert PVC,
eventuelt med siktfelt
1,3 mm armert PVC,
eventuelt med siktfelt
3,0 mmto-lags armert PVC,
med ytterlag Portblad kvalitet
Funksjonsdyktig ved vindlast opp til 12 - 19 km/time 29 - 38 km/time 36 - 49 km/time
Materiale i bærende konstruksjon Galvanisert stål Galvanisert stål Galvanisert stål
Utførelse motor/gir 1-hastiget, 0,45kW 1-hastiget, 1,30kW alternativt
2-hastighet eller frekvensstyring
1-hastiget, 1,30kW alternativt
2-hastighet eller frekvensstyring
Spenning 3 x 230/400Volt, 6Amp 3 x 230/400Volt, 6Amp 3 x 230/400Volt, 6Amp
Motor plassering Høyre eller venstre side Høyre eller venstre side Høyre eller venstre side
Break away Kan leveres Kan leveres Kan leveres
       
 
 
Bygg og energisystemer - racerport Z 1600

Z 1600

Bygg og energisystemer - racerport Z 700

Z 700

Bygg og energisystemer - racerport SRP Polara

SRP "Polara"

 
Port type Z 1600 Z 700 SRP "Polara"
Montasjested Innvendig/utvendig Innvendig/utvendig Innvendig i fryserom
Maksimal portbredde 6000 mm 8000 mm 3000 mm
Maksimal porthøyde 5750 mm 8000 mm 4000 mm
Åpningshastighet 0,7 m/sekund.
Maks 2,0 m/sekund
0,7 m/sekund.
1,0 m/sekund. Maks 1,5 m/sekund
Lukkehastighet 0,7 m/sekund 0,4 m/sekund 1,0 m/sekund
Portblad kvalitet 1,3 mm armert PVC,
eventuelt med siktfelt
3,0 mm to-lags armert PVC, med ytterlag
av polyerethan, eventuelt med siktfelt
1,0 mm armert PVC
Funksjonsdyktig ved vindlast opp til 62 - 102 km/time 62 - 74 km/time 12 - 19 km/time
Materiale i bærende konstruksjon Galvanisert stål Galvanisert stål Galvanisert stål
Utførelse motor/gir 1-hastiget, 2,5 kW, alternativt
2-hastighet eller frekvensstyring
1-hastiget, 2,50kW alternativt
2-hastighet eller frekvensstyring
1-hastiget, 0,37 kW, alternativt
2-hastighet eller frekvensstyring
Spenning 3 x 230/400Volt, 6Amp 3 x 230/400Volt, 6Amp 3 x 230/400Volt, 6Amp
Motor plassering Høyre eller venstre side Høyre eller venstre side Høyre eller venstre side
Break away Kan leveres Kan leveres Kan leveres
Tilleggsopplysninger     Porten åpnes og lukkes automatisk
hvert 10-15 min. for å hindre frysning.
Karmer, motor og fotocelle er oppvarmet

 

Racerport åpen

COOP, Langhus

Sluse med Racerporter

Racerport lukket
 

Skisse Racerport

Bygg og energisystemer - racerport plassbehov

(Alle mål er i mm. uten inndekking av topprull)

MODELL Målbetegnelse SRE SRSE SRS Z 1600 Z 700 SRP "Polara"
Total høyde = T H + 550 H + 620 H + 700 H + 700 700 H + 750
Sideplass på motorside = SM 460 560 520 650 650 450
Sideplass på karmside = S 210 230 230 325 350 210
Bredde sidekarmer = SS 100
110 180 180.
200 100
Dybde topprull = DT 380 350 600 470 470 350
Dybde sidekarmer =DS 60 60
100 100 100
60